Maxaad u dooratay Kuliyada Farsamada EGTC

Mustaqbal Wanaagsan ayaa naga Horeeya

Class Schedule and Prices
 

  • Fasalo Ingiriis ah oo lagu hormarinayo ardayda bilowga ama ardayda hormarsan’ aqrinta, qoraalka, naxwaha, hadalka iyo xirfadaha kumbiyuutarka 
  • Waxbarashada Aasaaska Qofka weyn iyo fasalada GED si loogu diyaariyo ardayda in ay baasaan imtixaanada iyo u diyaar garowga mustaqbalka
  • Barnaamijyada kuliyada ugu raqiisan ee Colorado iyo gargaarka dhaqaalaha iyo helitaanka deeqda waxbarashada 
  • Xarunta Guusha Ardayga (Student Success Center) oo ay la jirto meerin bilaash ah, kooxda waxbarashada, simminaaro bilaabanayo iyo helitaanka kumbiyuutarka
  • Midka mid ah deegaanka waxbarashada aadka ukala duwan ee gobolka
  • Bilow taariiqo kaladuwan; maalin, galab iyo fasalada isbuuca dhammaadkiisa; iyo hormarinta fasalo onleen ah
  • Ku dhawaadkii 50 shaqooyin oo aad ka dooratid
  • Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu sareeyo ee gobalka ee waxbarashada xeerka dugsiga sare ee la soo dhaafay
  • Fasalo yar iyo ku barashada gacmaha macalimiin tayo sareeya leh
  • Magaalada hoose Denver goob leh gelitaanka ku haboon baska iyo wadooyinka joogsiga oo nalalka leh
 

Upcoming Related Events

Monday, February 27, 2017
Free Tax Help
Time: 5:30am
Wednesday, March 1, 2017
Transitions Orientation
Time: 9:30am
Wednesday, March 1, 2017
Vocational Transitions (Español)
Time: 1:00pm

From our students...

I love how EGTC feels like I’m on the job at an automotive garage. Our teacher is great; he brings a wealth of experience in the field, and his only mission is to help us maintain a career.

Christopher Mcllaren
Automotive Technology Student

From our teachers...

I think most women don’t know that welding is an awesome trade for them; women have much more refined motor skills.

Ryan M. Thomas
Welding Instructor