Học Tiếng Anh

Video in Vietnamese

Class Schedule and Prices

Language Learning Center tại Emily Griffith Technical College có chương trình Anh Ngữ như là Ngôn Ngữ Thứ Hai lớn nhất và lâu đời nhất ở Colorado.  Chúng tôi có hơn 1,000 học sinh từ năm mươi quốc gia trên khắp thế giới, và chúng tôi cung cấp các lớp học Anh Ngữ ở trung tâm thành phố Denver đã hơn một trăm năm qua.

Bạn có thể ghi danh học các lớp Anh Ngữ tăng cường và các lớp công dân cùng một lúc!

  1. Bước một: nâng cao kỹ năng Anh Ngữ của bạn tại Language Learning Center.
  2. Bước hai: ghi danh học các khóa ôn luyện để vào đại học.
  3. Bước ba: vào đại học.

Cho dù bạn muốn có nghề nghiệp tốt hơn, muốn bắt đầu con đường trở thành công dân hoặc chỉ đơn giản là có thể giao tiếp với giáo viên của con quý vị, Language Learning Center tại Emily Griffith là nơi thích hợp để học Anh Ngữ.

Upcoming Related Events

Wednesday, May 16, 2018
Emily Griffith Career Fair 2018!
Time: 9:00am to 12:00pm
Thursday, May 17, 2018
Emily Griffith Career Fair 2018!
Time: 9:00am to 12:00pm
Friday, June 1, 2018
Emily Griffith Graduation Ceremony
Time: 10:00am

From our students...

EGTC is teaching me the skills to prepare me for the state CNA exam, this school has a very high passing rate. My teacher is fun and energetic, she makes you want to learn!

Elisa Domenget
Current Student

From our teachers...

I think most women don’t know that welding is an awesome trade for them; women have much more refined motor skills.

Ryan M. Thomas
Welding Instructor