• Spring Break!: No classes Mar. 27-31; Student Services available Mar. 27-28 from 7:30 a.m. to 3 p.m. College closed Mar. 29-31. >>

Học Tiếng Anh

Video in Vietnamese

Class Schedule and Prices

Language Learning Center tại Emily Griffith Technical College có chương trình Anh Ngữ như là Ngôn Ngữ Thứ Hai lớn nhất và lâu đời nhất ở Colorado.  Chúng tôi có hơn 1,000 học sinh từ năm mươi quốc gia trên khắp thế giới, và chúng tôi cung cấp các lớp học Anh Ngữ ở trung tâm thành phố Denver đã hơn một trăm năm qua.

Bạn có thể ghi danh học các lớp Anh Ngữ tăng cường và các lớp công dân cùng một lúc!

  1. Bước một: nâng cao kỹ năng Anh Ngữ của bạn tại Language Learning Center.
  2. Bước hai: ghi danh học các khóa ôn luyện để vào đại học.
  3. Bước ba: vào đại học.

Cho dù bạn muốn có nghề nghiệp tốt hơn, muốn bắt đầu con đường trở thành công dân hoặc chỉ đơn giản là có thể giao tiếp với giáo viên của con quý vị, Language Learning Center tại Emily Griffith là nơi thích hợp để học Anh Ngữ.

Upcoming Related Events

Monday, April 3, 2017
Free Tax Help
Time: 5:30am
Friday, April 7, 2017
Legal Advice Office
Time: 11:15am
Monday, April 10, 2017
Free Tax Help
Time: 5:30am

From our students...

This program prepares you for all the aspects involved with working in a medical office and the teachers help you every step of the way.

Janeth Corral-Caraveo
Student

From our teachers...

I love my students and teaching them new things.

Lisa Fladen
Barbering Instructor