Học Tiếng Anh

Video in Vietnamese

Class Schedule and Prices

Language Learning Center tại Emily Griffith Technical College có chương trình Anh Ngữ như là Ngôn Ngữ Thứ Hai lớn nhất và lâu đời nhất ở Colorado.  Chúng tôi có hơn 1,000 học sinh từ năm mươi quốc gia trên khắp thế giới, và chúng tôi cung cấp các lớp học Anh Ngữ ở trung tâm thành phố Denver đã hơn một trăm năm qua.

Bạn có thể ghi danh học các lớp Anh Ngữ tăng cường và các lớp công dân cùng một lúc!

  1. Bước một: nâng cao kỹ năng Anh Ngữ của bạn tại Language Learning Center.
  2. Bước hai: ghi danh học các khóa ôn luyện để vào đại học.
  3. Bước ba: vào đại học.

Cho dù bạn muốn có nghề nghiệp tốt hơn, muốn bắt đầu con đường trở thành công dân hoặc chỉ đơn giản là có thể giao tiếp với giáo viên của con quý vị, Language Learning Center tại Emily Griffith là nơi thích hợp để học Anh Ngữ.

Upcoming Related Events

Monday, February 27, 2017
Free Tax Help
Time: 5:30am
Wednesday, March 1, 2017
Transitions Orientation
Time: 9:30am
Wednesday, March 1, 2017
Vocational Transitions (Español)
Time: 1:00pm

From our students...

Emily Griffith offers the most in-depth education as far as water and water quality is concerned. Water is one of the best careers to get into if you want to make a difference in the world.

Mark Bickford
Water Quality Management Student

From our teachers...

There are students at different levels in every class and they can help and work with each other.  I’m here to keep students moving in the right direction.

Lina Fedynyshyn
Accounting Instructor