Vietnamese

Video in Vietnamese

Class Schedule and Prices

Language Learning Center tại Emily Griffith Technical College có chương trình Anh Ngữ như là Ngôn Ngữ Thứ Hai lớn nhất và lâu đời nhất ở Colorado.  Chúng tôi có hơn 1,000 học sinh từ năm mươi quốc gia trên khắp thế giới, và chúng tôi cung cấp các lớp học Anh Ngữ ở trung tâm thành phố Denver đã hơn một trăm năm qua.

Bạn có thể ghi danh học các lớp Anh Ngữ tăng cường và các lớp công dân cùng một lúc!

  1. Bước một: nâng cao kỹ năng Anh Ngữ của bạn tại Language Learning Center.
  2. Bước hai: ghi danh học các khóa ôn luyện để vào đại học.
  3. Bước ba: vào đại học.

Cho dù bạn muốn có nghề nghiệp tốt hơn, muốn bắt đầu con đường trở thành công dân hoặc chỉ đơn giản là có thể giao tiếp với giáo viên của con quý vị, Language Learning Center tại Emily Griffith là nơi thích hợp để học Anh Ngữ.

Upcoming Related Events

Monday, June 18, 2018
English Classes Start
Time: 9:00am
Monday, August 20, 2018
Hospitality Management Program Starts
Time: 7:30am
Monday, August 20, 2018
GED High School Equivalency Classes
Time: 9:00am

From our students...

The small class sizes are great as well as the evening times. I would absolutely recommend EGTC – it offers a great family, school and work balance.

Staci Halkowich
Student

From our teachers...

I started the Phlebotomy Program here 15 years ago. Phlebotomy is a great field that can open many doors; new opportunities can arise depending on how far a student wants to extend themselves.

Marie Hooker
Current Faculty