Information in Bhutanese - Emily Griffith Techincal College

Information in Bhutanese

अब आवेदन गर्नुहोस्!

एमिली ग्रिफिथ टेक्निकल कलेजको भाषा लर्निंग सेन्टरसँग कोलोराडोमा दोस्रो भाषा प्रोग्रामको रूपमा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो अंग्रेजी रहेको छ। हामीसँग संसारका पचास देशहरुका १,००० भन्दा बढी विद्यार्थी छन्, र हामी सय वर्ष भन्दा बढी समयदेखि शहरको डेन्भरमा अ classes्ग्रेजी कक्षाको प्रस्ताव गर्दै छौं।

तपाईं एकै समयमा गहन अंग्रेजी कक्षा र नागरिक वर्गमा भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ!

पहिलो चरण: भाषा सिक्ने केन्द्रमा तपाईंको अंग्रेजी सीप सुधार गर्नुहोस्।
चरण दुई: विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन रिफ्रेस पाठ्यक्रमहरूमा भर्ना गर्नुहोस्।
चरण तीन: कलेज जानुहोस्।
चाहे तपाई अझ राम्रो क्यारियर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, नागरिकको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईको बच्चाको शिक्षकसँग मात्र कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहोस्, एमिली ग्रिफिथमा भाषा लर्निंग सेन्टर अंग्रेजी सिक्नको लागि सहि ठाउँ हो।